Wszystko o języku NIEMIECKIM

28 czerwca 2024

Przyimki z dopełniaczem – Präpositionen mit Genitiv

anstatt/statt – zamiast während – podczas trotz – mimo wegen – z powodu aufgrund/auf Grund – na podstawie anlässlich/ aus Anlass – z okazji außerhalb – […]
27 stycznia 2023
Zaimki dzierżawcze

Zaimki dzierżawcze

Zaimki dzierżawcze = Possessivpronomen    Zaimki dzierżawcze = Possessivpronomen odmieniają się przez wszystkie przypadki. W języku niemieckim występują 4 przypadki: mianownik = Nominativ, dopełniacz = Genitiv, […]
+48 500 646 396