Wszystko o języku NIEMIECKIM

31 sierpnia 2022

Czasowniki rozdzielnie złożone – trennbare Verben

Czasowniki rozdzielne złożone = trennbare Verben:   składają się z przedrostka i czasownika. Przedrostek będzie stał zawsze na końcu zdania w formie nieodmienionej, czasownik będziemy odmieniać […]
+48 500 646 396