Wszystko o języku NIEMIECKIM

4 sierpnia 2023
Zaimki nieokreślone

Zaimki nieokreślone

Zaimki nieokreślone – Die Indefinitpronomen     Zaimki nieokreślone – Die Indefinitpronomen określają bliżej nieokreślone osoby lub rzeczy. Wśród zaimków nieokreślonych wyróżniamy:   man – określa […]
+48 500 646 396