Wszystko o języku NIEMIECKIM

28 czerwca 2024

Przyimki z dopełniaczem – Präpositionen mit Genitiv

anstatt/statt – zamiast während – podczas trotz – mimo wegen – z powodu aufgrund/auf Grund – na podstawie anlässlich/ aus Anlass – z okazji außerhalb – […]
+48 500 646 396