Wszystko o języku NIEMIECKIM

31 sierpnia 2022

Czasowniki rozdzielnie złożone – trennbare Verben

Czasowniki rozdzielne złożone = trennbare Verben:   składają się z przedrostka i czasownika. Przedrostek będzie stał zawsze na końcu zdania w formie nieodmienionej, czasownik będziemy odmieniać […]
31 sierpnia 2022
Czasowniki rozdzielnie złożone w zdaniach - trennbare Verben in Sätzen

Czasowniki rozdzielnie złożone w zdaniach

Czasowniki rozdzielnie złożone w zdaniach = trennbare Verben in Sätzen   Czasowniki rozdzielnie złożone w przykładach. Trennbare Verben in Beispielen. I. Odmień czasowniki podane w nawiasie. […]
+48 500 646 396